Ochrana osobních dat

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR 2016/679

Podle čl. 13 směrnice GDPR 2016/679 o ochraně osobních údajů, bude s Vašimi údaji nakládáno korektně, transparentně a v souladu se zákonem, stejně jako bude dbáno na dodržování Vašich práv a soukromí. Za účelem naplnění čl. 13 směrnice GDPR 2016/679, bude s Vašimi údaji nakládáno v souladu s následujícími pokyny:

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Larcher Maschinenbau Ltd., se sídlem v Via Artigiani 14/1, 39011 Lana, E-Mail: info@larcher.bz.it, Tel. +39 0473 561 241, Fax. +39 0473 562 000

2. Účely zpracování

Účely zpracování Vašich dat (křestní jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) získaných uzavřením obchodního, či smluvního vztahu a / nebo poptávkou našich služeb / produktů, jsou následující: splnění všech před-smluvních a smluvních opatření a závazků, splnění všech fiskálních a právních závazků.

3. Právní základ pro zpracování dat

Zpracování dat je zákonné jelikož: je nutné k splnění před-smluvních a smluvních opatření a závazků; je nutné k splnění právních opatření a závazků.

4. Důsledky odmítnutí poskytnutí osobních údajů

Odmítnutí poskytnutí osobních údajů vyústí v nesplnění před-smluvních a smluvních opatření a závazků.

5. Doba uložení dat

Vaše údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou ke splnění právní povinnosti.

6. Poskytnutí a předání údajů

Veškerá data jsou zpracována a předávána v rámci naší společnosti pověřeným personálem, a to v elektronické nebo papírové podobě. Digitální i tištěná data jsou shromažďována v interním archivu společnosti, na italské půdě. Vaše údaje mohou být předány: poradcům (právním-, ekonomickým-, daňovým poradcům) bankovním institucím, administrátorům webových stránek, IT administrátorům a IT konzultantům, společnostem poskytujícím logistické a veškeré další služby nezbytné k plnění výše zmíněných smluvních (bod 2) a právních povinností. Vaše údaje mohou být poskytnuty právním orgánům a ostatním institucím, pokud je tak vyžadováno zákonem.

7. Předání údajů do třetí země

Vaše údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní instituci.

8. Proces automatického rozhodování

Zpracování Vašich údajů nepodléhá procesu automatického rozhodování, včetně profilování.

9. Práva poskytovatele údajů

Poskytovatel údajů má právo:

Pro oplatnění uvedených práv je nutné kontaktovat osobu odpovědnou za zpracování dat e-mailem na adrese info@larcher.bz.it.
Přečetl/a jsem si a plně jsem pochopil/a uvedené informace.

 

Používáme cookies, abychom zaručili efektivní a bezproblémové prohlížení. Dalším používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies.

Více o cookies Přijmout