Používání Cookie souborů podle nařízení EU

Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady EU-Directive 2009/136/EC o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, uváděná též jako Cookie- nebo ePrivacy directive.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve Vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Exporer, Firefox, Chrome atd.). Slouží k tomu, aby později, když se vrátíte na stejný web, prohlížeč poslal uloženou cookie zpět na server, a ten tak získal všechny informace, které si u Vás předtím uložil.

V základním nastavení veškeré zmíněné activity probíhají na pozadí, aniž byste zaznamenali jakékoli ukládání cookie souborů Vaším prohlížečem. Můžete si však změnit nastavení prohlížeče tak, že obdržíte notifikaci vyžadující Vaše potvrzení pokaždé, kdy má k uložení souboru cookie dojít. Tímto způsobem můžete upravit i dobu, po kterou jsou cookies uloženy ve Vašem počítači.

Jaké jsou druhy cookies?

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na Váš počítač umísťuje.
Podle jejich trvanlivosti lze rozdělit na dvě kategorie:

Krátkodobé (session cookie) zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou.
Dlouhodobé (persistent cookie) zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu.
Cookie třetích stran (third party cookie) jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetu sociálních sítí nebo vložených videí.

Proč používáme cookies?

Používáme vlastní i soubory cookie třetích stran (Google Analytics), abychom našim návštěvníkům poskytli co nejlepší zážitek z prohlížení. Mnoho funkcí, jako je nastavení jazyka a oblasti, by bez použití cookies nebylo možné.

Google Analytics

Tyto stánky používají Google Analytics, webovou analytickou službu nabízenou společností Google Inc. Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přeneseny na server Google ve Spojených státech a na tomto serveru uloženy. Google tyto informace používá k vyhodnocení Vašeho používání webu, aby pro provozovatele webu sestavil zprávy o činnostech (na webu), a aby poskytoval další služby spojené s používáním webu a internetu.

V případě potřeby může společnost Google tyto informace také předat třetím stranám za předpokladu, že je to v souladu se zákonem nebo v rozsahu, v jakém tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google. Google nikdy nepřipojí Vaši IP adresu k jiným datům společnosti Google Inc. Instalaci cookies můžete zakázat úpravou odpovídajícího nastavení v softwaru Vašeho prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nemusí být možné plně využít všechny funkce této webové stránky. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o Vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedený účel. Google také nabízí možnost deaktivace pro většinu běžných prohlížečů, a poskytuje Vám tak větší kontrolu nad daty, která jsou společností Google shromažďována a zpracovávána. Pokud tuto možnost povolíte, nebudou do služby Google Analytics přenášeny žádné informace o Vaší návštěvě webových stránek. Aktivace však nebrání přenosu informací nám nebo jiným službám webové analýzy, které můžeme použít. Další informace o možnostech deaktivace poskytovaných společností Google a o tom, jak tuto možnost povolit, naleznete v části Doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics. (Google Analytics Opt-out Browser Add-on)

Jak mohu odmítnout používání cookies?

Jako uživatel máte plnou kontrolu nad tím, zda přijmete nebo nepřijmete cookies, nebo dokonce přijmete pouze cookies určitých webových stránek, nabídek nebo služeb. Tato jednotlivá nastavení lze nakonfigurovat ve webovém prohlížeči. Deaktivace cookies však může vést k tomu, že některé webové stránky nebudou plně funkční.

Zde najdete příslušná nastavení ve třech nejpopulárnějších webových prohlížečích:

Internet Explorer:
1. Spusťte Internet Explorer
2. V nabídce “Nástroje” otevřete “Možnosti internetu”
3. Klikněte na záložku “Osobní údaje” a políčko “Upřesnit”

Mozilla Firefox:
1. Spusťte Mozilla Firefox
2. V pravém horním rohu stiskněte “Otevřete nabídku” a vyberte “Možnosti”
3. Öffnen Sie den Abschnitt Datenschutz.
4. Vyberte “Soukromí a zabezpečení”

Google Chrome:
1. Spusťte Google Chrome
2. V nabídce “Přizpůsobit a ovládat Google Chrome” vyberte “Nastavení”
3. Vyberte “Ochrana soukromí a zabezpečení”

Zdroje:
mozilla.org, ec.europa.eu

 

Používáme cookies, abychom zaručili efektivní a bezproblémové prohlížení. Dalším používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies.

Více o cookies Přijmout